klinická logopedie Tábor - poruchy řeči, hlasu, sluchu

HOME - logopedie Tábor Mgr.Pavla Bláhová

zdravotní pojišovny

txt

Péče je hrazena pro klienty České průmyslové zdravotní pojištovny 205, Oborové zdravotní pojišovny 207, Pojišovny ministerstva vnitra 211 a  také pro klienty VoZP. Nové  klienty těchto pojišoven přijímáme do péče.

Klienti Všeobecné zdravotní pojišovny  za 120,-Kč za terapii. V současné době tj. od 09/ 2017 nepřibíráme žádné další klienty všeobecné pojišovny.