klinická logopedie Tábor - poruchy řeči, hlasu, sluchu

HOME - logopedie Tábor Mgr.Pavla Bláhová

logopedie Tábor

txt

Dovolená

Od 19.7. do 23.7.2021 máme obě dvě dovolenou. Telefon 723124284 nebude v této době funkční. Pokud se pořebujete omluvit nebo přeobjednat, napište email na adresu logo.blahova@gmail.com


Vážení rodiče a pacienti, od 1.9 2020 je znovu zavedeno nošení roušek ve zdravotnických zařízeních.
/Výjimku v nošení roušek mají děti do 2 let, dále pacienti s poruchami autistického spektra a pacienti s duševním onemocněním./
Na terapii choďte pouze jeden rodič s jedním dítětem, výjimečně je možné  se předem domluvit na více členech jedné rodiny. 
Vše je organizováno tak, abyste se co nejméně setkávali s dalšími pacienty. Prostory ambulance a čekárny desinfikujeme po každé návštěvě. Pracovní doba zůstává prozatím beze změny.

Pokud se necítíte zdrávi nebo jste se setkali za posledních 14 dnů ve svém okolí s nemocnými nebo pozitivními na Covid-19 odložte návštěvu logopedie.

O situaci budeme informovat podle aktuálních informací.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Blahová, Mgr. Martinková.