klinická logopedie Tábor - poruchy řeči, hlasu, sluchu

HOME - logopedie Tábor Mgr.Pavla Bláhová

logopedie Tábor

txt

Covid opatření

Vážení rodiče a pacienti, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bychom vás rádi seznámili s následujícími opatřeními:

Nechoďte k nám, prosím, bez objednání.

Nechoďte do čekárny před časem, na který jste objednáni. Budeme se snažit dodržet objednací čas, tak aby nedocházelo ke kumulaci lidí v čekárně.

Při terapii bude vždy pouze 1 rodič /1dítě, výjimečně je možné  se předem domluvit na více členech jedné rodiny. Dostavte se  v rouškách. Návštěvy jsou plánovány tak, abyste se co nejméně setkávali s dalšími pacienty.


Před zahájením terapie si všichni desinfikujeme ruce, pacientům je povoleno nutnou dobu  sundat roušku, v našem případě  na vyšetření a  nácvik oromotoriky a artikulace. 

Pokud se necítíte zdrávi nebo jste se setkali ve svém okolí s Covid nemocnými odložte návštěvu logopedie.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Blahová, Mgr. Martinková.